Savetovanje

You are currently viewing Savetovanje

Savetovanje

Savetovanje možemo definisati vrlo slično kao i psihoterapiju u smislu rešavanja mentalnih problema kroz razgovor sa psihijatrom, psihologom ili drugim obučenim stručnjakom, s tim da je glavna razlika između ova dva pristupa u trajanju same terapije.

Naime, psihoterapija obično traje duže jer se fokusira da dublji uvid u emocije i problematiku sa kojom je klijent došao, dok savetovanje traje znatno kraće i fokus je pre svega na promeni ponašanja bez traženja korena problema.

*Savetovanje se obično bavi sadašnjim pitanjima koja se lako rešavaju na svesnom nivou.

Nasuprot tome psihoterapija intenzivno i ekstenzivno ispituje psihološku istoriju osobe. Drugim rečima, savetovanje se više bavi praktičnim ili neposrednim problemima i ishodima, dok je psihoterapija više usmerena na pomaganje čoveku da razume svoj život na dubok i refleksivan način.

 * 

 

(Fotografija preuzeta sa stranice http://sass-lane.org/counseling/)

Facebooktwitterlinkedin