Savetovanje

Savetovanje možemo definisati vrlo slično kao i psihoterapiju u smislu rešavanja mentalnih problema kroz razgovor sa psihijatrom, psihologom ili drugim obučenim stručnjakom, s tim da je glavna razlika između ova dva pristupa u trajanju same terapije. Naime, psihoterapija obično traje duže jer se fokusira da dublji uvid u emocije i problematiku sa kojom je klijent došao, dok savetovanje traje znatno kraće i fokus je pre svega na promeni ponašanja bez traženja korena problema. *Savetovanje se obično bavi sadašnjim pitanjima koja…

0 Comments