Psihoterapija

Ako počnemo od osnovne definicije, psihoterapija je generalni naziv za rešavanje mentalnih problema kroz razgovor sa psihijatrom, psihologom ili drugim obučenim stručnjakom. No ipak, iako je naglasak na razgovoru o problemima, psihoterapija je mnogo više od toga. Mnogi od nas o svojim problemima razgovaraju sa prijateljima, porodicom i to nam može pomoći da se osećamo bolje, ali ipak to ne smatramo psihoterapijom. Psihoterapija ili jednostavnije terapija, podrazumeva profesionalni odnos između terapeuta i klijenta koji je baziran na terapeutskim principima, strukturi…

0 Comments